Tananyag - cikkek, óravázlatok


Tematika és tananyagok egyetemi oktatáshoz


A kurzus címe - az ELTE Hidrológus posztgraduális képzésén belül (2017-től):
Ártéri gazdálkodás – a tájba integrált vízgazdálkodás

Az ELTE TTK Természetföldrajzi Tanszékén
az általános oktatásban meghirdetett kurzus címe (2003-2018 között):

Ember és Tisza – mozaikok a fenntarthatósághoz


 

A kurzus célja, hogy
a tájékozódás lehetőségét adja az érdeklődő hallgatóknak
napjaink minden bizonnyal legfontosabb témájáról: a fenntarthatóságról, a víz- és tájhasználat példáján.
 
 
A kurzus rendszerszerű magyarázattal szolgál
                             napjaink kiteljesedő válságjelenségeire,
és értékeli a felmerülő megoldásokat, felmutatva egy határozott szemléletmódot és az ismeretszerzés lehetőségét az alább felsorolt témákban.
 
 
A kurzus túlmutatva az ágazati szemléleten a fenntarthatóságról szól,
az ember és a Tisza kapcsolatát hozva legfontosabb példaként.

A kurzust nem ajánlom a jelenlegi rendszer kritikátlan híveinek -
az információk hasznosulásának feltétele a szemléletváltás igénye és képessége.

 

 Az érintett témák 

 

 

1.       A fenntarthatóság szemlélete: vizsgálati-módszertani alapok

1.1.     A fenntarthatóság kutathatósága (Mit is akarunk fenntartani? Van-e probléma és mi az? A kurzus célja, a (szak)emberek felelőségei és lehetőségei.)

1.2.    A megismerés és korlátai  (Érzékelés-értékelés: modell által homályosan látunk, A megismerés irányai, fajtái, Tudomány és Hagyomány, avagy ki tud többet a fenntarthatóságról?)

1.3.    A fenntarthatóság vizsgálatának módszertani kérdései (Rendszerelmélet: holisztikusan és öko-logikusan, a rendszerek anatómiája-működése; Érdekek és értékek, mércék, Helyes szemléletmód)

 

2.       A fenntarthatóság modellezése

2.1.    Ember az időben (Modellek a történelem szerkezetére, folyamatára, értelmezésére, tanítására)

2.2.    Ember a Természetben (Modellek Ember és Természet(e) kapcsolatára, a fejlődés értelmezése)

2.3.   A fenntarthatóság értelmezése (A két valóság modellje: fenntartható és nem fenntartható rendszerek jellemzése, „Ladak tanulsága”; a fenntarthatóság feltételei, értékrendje, értelmezései, FF és kapcsolódó fogalmak)

 

3.      A Tisza földrajza – A fenntartható kapcsolat alapjai

3.1.    A Tiszai-alföld /Tiszavölgy, stb. fogalma, lehatárolása; földtörténet, morfológia, vízrajz, hidrológia, éghajlat, biogeográfia, talajok; tájbeosztás - névanyag/ topográfia

3.2.   A Tiszai táj funkcionális bemutatása (A tájalkotó elemek eredendő szerepe és működése és ökoszisztéma-szolgáltatásai)

3.3.   A Tiszai-alföld társadalom- és gazdaságföldrajzi vázlata (Történelem, népesség, települések, kistérségek, régiók, közlekedés)

 

4.      Ember és Tisza kapcsolatának vizsgálata

4.1.   Ember és Tisza a modernkori szabályozások előtt (Az ártéri gazdálkodás múltja – néprajzi leírás és földrajzi értékelés, tájrekonstrukció – kérdések és elméletek;

4.2.   A Tisza modernkori szabályozása (A szabályozás oka, mechanizmusa, története, eredményei és eredménytelenségei – adatok és összefüggések)

4.3.  Ember és Tisza a szabályozások „után” (A modern kori víz- és tájhasználat bemutatása és értékelése – a társadalmi környezet, ökológiai válság, vízgazdálkodási válság, agrártermelési válság, szennyezések; Csongrádi vízlépcső esettanulmány)

 

5.      Felmerülő megoldások

5.1.    A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése (Az új Tisza-tervezés előzményei és története – szereplők és igények, esettanulmányok: Tiszaroffi tározó, Kisköre-Szolnok hullámtéri projekt)

5.2.   Az ártéri tájgazdálkodás koncepciója (mint integrált táj- és vidékfejlesztési koncepció két léptékben: a Tiszai-alföldre, ill. a nagykörűi öblözetre)

5.3.   Fenntarthatósági kezdeményezések rendszeren belül és kívül (ökofalvak, fenntartható megoldások, esettanulmányok)

 


A tananyag 12 tételben

(vizsgakérdések/1.)

A tételcímekre kattintva tananyagok (óravázlatok, tanulmányok) tölthetők le az egyes tételekhez. 
 
   

6. A vidék jövője a jövő vidéke (Géczy Gábor előadása)
 
   

 
 

 

 

 
 Fontosabb fogalmak

(vizsgakérdések/2.)  • árvíz, ártér, hullámtér, mentett oldal, mentetlen, LNV, nagy- közép- kisvízi meder

  • eredendő /funkcionális szintek (magaspart /ármentes szint, magas-, alacsony-, mélyártér)

  • fok, parti hát, övzátony, nyílt ártér, meanderöv, ártéri öblözet

  • ariditási index, aszály, légköri aszály, kisvízkörforgás; belvíz

  • vízháztartási mérleg, vízháztartási félévek

  • élő táj, eredendő működés, részek és funkciók a táj működésében

  • rendszerszemlélet, a rendszerek anatómiája
 
  • fenntarthatóság és kapcsolódó fogalmak (fejlődés, öngyarmatosítás, természetvédelem, környezetvédelem, önellátás, vagyon, stb.)
 
  • a növekedés határai, Brundtland-jelentés, peak-oil /olajcsúcs, soil-peak, alomszék,

  • címkék /jelzők: hagyományos, intenzív, iparszerű, természetszerű, modern, fejlett, megújuló stb.

  • ártéri gazdálkodás (földrajzi értelmezés és hagyományos haszonvételek), ártéri tájgazdálkodás, fokgazdálkodás, bekerítés, pusztásodás

  • tározó, vízlépcső, VTT, DTCS

  • iparszerű és természetszerű vízvisszatartás (mesterséges és táji víztározás, helytelen és helyes vígazdálkodás)

  • Andrásfalvy Bertalan, Bellon Tibor, Szűcs Sándor, Ángyán József, egyéb szerzőkNévanyag /Tér(kép)ismeret


(vizsgakérdések/3.)

 • tájak (természetföldrajzi tájbeosztás) 
 •  
 • folyók – vízfolyások (természetes medrek, fontosabb csatornák)
 •  
 • közigazgatás /társadalmi tájak (országok, megyék, járások, települések)
 •  
 • vonalas infrastruktúra (úthálózat - közút, vasút; távvezetékek)